Osposobljavanje žena kroz projekt „Zaželi“ – Općina Lovas-faza II“ UP.02.1.1.13.0081 koje je započelo početkom rujna 2021. godine, došlo je svome kraju. Obrazovanje i osposobljavanje za Računalnog operatera uspješno je završilo 25 žena. Cilj edukacije je stjecanje znanja, vještina i navika te mogućnost konkuriranja na tržištu rada. Edukaciju u sklopu projekta provodilo je Učilište Otok, Ustanova za obrazovanje odraslih iz Otoka.

Projekt ZAŽELI – Općina Lovas, faza II sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 2.311.925,00 kn.

Voditelj projekta
„Zaželi – Općina Lovas“, faza II
Zoran Palijan, bacc. oec.