Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas proveo je Javni natječaj za prijam službenika u Odjel na radno mjesto Referent - komunalni i poljoprivredni redar. Na natječaj se prijavilo dvoje kandidata te je izabran kandidat s ostvarenim većim brojem bodova na testiranju, odnosno gospodin Damir Mlađen, koji je službu počeo obavljati dana 10. ožujka 2021. godine.

Za svu komunalnu i poljoprivrednu problematiku sada se mještani mogu obratiti i redaru u ured Općine Lovas (Lovas, A. Starčevića 5) ili telefonom na broj: 099 804 0234 u radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.