U Lovasu je, 10. veljače 2020., započeo program osposobljavanja žena za zanimanje gerontodomaćice u sklopu projekta „Zaželi-Općina Lovas“.

U programu osposobljavanja sudjeluju 24 žene, na predavanjima koja su organizirana u prostorijama Osnovne škole Lovas. Program se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični, a provodi ga Učilište Otok - ustanova za obrazovanje odraslih, s kojim je Općina Lovas ugovorila suradnju. Predviđeno trajanje programa je 160 sati, od čega je 79 sati teorijske te 81 sat praktične nastave.

Polaznicama će nakon uspješno odrađenog programa biti dodijeljeno Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za gerontodomaćice. Sam program osposobljavanja je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt „Zaželi-Općina Lovas“ ukupne vrijednosti od 3.819.450,00 kuna je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.