U sklopu projekta FED CCNET, financiranog EU sredstvima iz programa IPA CBC Hrvatska-Srbija, u kojem je Općina Lovas vodeći partner, započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u zgradu Centra kompetencija u naselju Lovas.

Radove izvodi firma Luka gradnja d.o.o. iz Štitara, a građevinski nadzor Videković doo Vinkovci. Ukupna vrijednost radova je 936.805,35 kuna. Rok završetka radova je 180 dana od dana uvođenja u posao. Nakon završetka radova, zgrada će se prenamijeniti u zgradu Centra kompetencija.