Projekt prekogranične suradnje pod nazivom Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET) započeo je s provedbom 15. srpnja 2019. godine i traje 24 mjeseca. Cilj projekta je poboljšanje pristupa relevantnim kompetencijama, poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga kroz programe obuke za nezaposlene te uspostavljanje transnacionalnog modela umrežavanja, čime se povećava ukupna razina kompetencija i mogućnosti radne snage i malih i srednjih poduzeća.

Na taj način doprinijeti će se razvoju institucionalne infrastrukture, usluga i mreža u osiguravanju pristupa odgovarajućim kompetencijama kako bi se poboljšala konkurentnost i poslovno okruženje u prekograničnom području. Vodeći partner na projektu je Općina Lovas a partneri na projektu Grad Ilok i Općina Bač. Nakon provedenog natječaja na projektu su zaposlene dvije osobe, voditeljica projekta Tajana Brajković i asistentica voditeljice projekta Andrea Poljak.

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska - Srbija 2014. – 2020., a upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 721.658,41 €,u protu kunskoj vrijednosti 5.337.024,77 kuna.