U razdoblju od 15. sudenog do 12. prosinca 2018. godine Institut za arheologiju iz Zagreba, pod vodstvom dr. sc. Marka Dizdara, proveo je pokusna arheološka istraživanja nalazišta Lovas u ulici A. Starčevića. Istraživanja su poduzeta s ciljem provjere podataka o nalazima kosturnih grobova iz starijeg željeznog doba koji su pronađeni 70-tih godina 20. stoljeća prilikom iskopa kanala za vodovod u spomenutoj ulici. U tadašnjem kratkom izvještaju objavljenom u lokalnim Vukovarskim novinama iz 1975. godine, autori su, nakon obilaska nalazišta, naveli kako su pronađena četiri kosturna groba koja su na osnovi prikupljenih nalaza (željezno koplje i staklene perle) pripisani starijem željeznoM dobu, odnosno datirani su oko 500 godina prije Krista.

Prošlogodišnja arheološka istraživanja poduzeta su u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline (Femine)“ te su i financirani sredstvima predviđenim za poduzimanje arheološkog iskopavanja. U istraživanjima su pronađena tri groba, čime su potvrđene pretpostavke kako se radi o izuzetno važnom nalazištu s kraja starijega i početka mlađeg željeznog doba. Iako je istražena tek manja površina nalazišta, ostvareni rezultati poticaj su za nastavak istraživanja ovoga nalazišta koje može ponuditi mnoge odgovore o kraju starijega te početku mlađeg željeznog doba na jugu Karpatske kotline.

Inače, iz Lovasa i okolice poznata su brojna arheološka nalazišta pri čemu je posebno značajan nalaz ostave s početka srednjega brončanog doba koja je otkrivena na višeslojnom naselju na Kalvariji, dok su u terenskom pregledu koji je obuhvatio područje južno od Lovasa također zabilježena brojna arheološka nalazišta.