Dijelom samoinicijativno, a dijelom na tek jedan poziv općinske načelnice, danas se u vijećnici Općine Lovas okupila grupica mladih , kao i onih nešto iskusnijih, Lovaščana i Opatovčana. Svi zajedno ponudili su pomoć u opskrbi potrepštinama starih i nemoćnih te slabo pokretnih mještana, za cijelo vrijeme trajanja posebnih mjera u svrhu zaštite od zaraze corona virusom.

Naši volonteri tako će danima obilaziti Lovaščane i Opatovčane koji nemaju bliže srodnike, kako bi ih opskrbili svim potrepštinama i lijekovima te zadržavanjem u kući zaštitili od moguće zaraze. U organizaciju ovih volonterskih aktivnosti (dobava lijekova i sl.), uključile su se i općinske službe pa će svi zajedno ugroženim osobama pomoći da lakše prevladaju ovo krizno vrijeme. I što reći na kraju, nego samo ponoviti riječi, koje je na ovu temu izrekao župnik lovaski, a to su: „Bog ih blagoslovio i pratio na svakom koraku“.