RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG I RECIKLABILNOG OTPADA ZA OPĆINU LOVAS (NASELJA LOVAS I OPATOVAC)

Usluga odvoza komunalnog otpada (zelene kante) obavljati će se svakog utoraka u tjednu, prijepodne.

Usluga odvoza plastike i papira (žute i plave kante) obavljati će se jednom mjesečno – drugog po redu ponedjeljka u mjesecu.

Tijekom mjeseca travnja i svibnja usluga će za sve fizičke i prave osobe biti besplatna, budući sa će trošak snositi Općina Lovas.

Do odabira novog koncesionara, uslugu prikupljanja i odvoza vršit će na području Općine Lovas tvrtka Nevkoš iz Vinkovaca.