U cilju zaštite zdravlja naših građana i sprječavanja širenja bolesti izazvane Corona virusom, molimo sve mještane Općine Lovas (i one koji borave na području općine), A KOJIMA SU PROPISANE MJERE SAMOIZOLACIJE, da se istih striktno pridržavaju.