Općinsko vijeće Općine Lovas usvojilo je Proračun za 2022. godinu na sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine. Općina ove godine planira ostvariti gotovo 11,7 mil kn rashoda. S obzirom na skromne izvorne prihode (oko 2,5 mil kn) većina projektnih aktivnosti planira se ostvariti kroz sufinanciranje nacionalnim i europskim sredstvima, a uz pomoć Razvojne agencije TINTL.

Planira se izgradnja Spomen područje Minsko polje, sukladno provedenom natječaju za odabir idejnog rješenja te ishođenoj građevinskoj dozvoli. Vrijednost radova u ovoj godini planira se u iznosu od 2 milijuna kuna.

Općina će i ove godine financijski pomagati svim potrebama Osnovne škole Lovas, Dječjeg vrtića „Bajak“, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovas, udrugama s područja Općine. Planira se pomoći gospodarstvenicima putem Programa de minimis potpora u gospodarstvu sa 148.000 kn, također se planira poticati i poljoprivredne proizvođače de minimis mjerama ukupno do 85.000 kn.

Osim održavanja i građenja komunalne infrastrukture planira se i dalje sufinancirati potrebe socijalne, zdravstvene, potrebe u kulturi, športu, zdravstvu te potrebe vjerskih organizacija. U sklopu Programske djelatnosti socijalne skrbi planira se i provedba Programa demografskih i pronatalitetnih mjera u iznosu od 241.000 kn (stipendije, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, naknade za novoređenčad, potpore novoosnovanim obiteljima, potpore obiteljima s 5. i više malodobne djece).

Uz pomoć RA TINTL prijavljeni su brojni projekti te su uvršteni u Proračun, a to su između ostalog: Rekonstrukcija Doma kulture Opatovac – vrijednost projekta 804.000 kn, Rekonstrukcija Društvenog i lovačkog doma u Lovasu – vrijednost 6.700.000 kn. Također, nadamo se i trećoj fazi projekta Zaželi te su planirana sredstva za provedbu istoga u iznosu od 958.000 kn u 2022. godini.

Sastavni dio Proračuna Općine Lovas je i proračunski korisnik Razvojna agencija TINTL, čiji rad jednako sufinanciraju Grad Ilok i Općine: Lovas, Tovarnik, Tompojevci i Stari Jankovci.

Pred kraj godine, 30. prosinca, Općinsko vijeće je održalo sjednicu na kojoj je usvojen 3. Rebalans Proračuna Općine Lovas.