U ponedjeljak, 07. studenog, u općinskoj vijećnici Lovas održan je sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta „Srijem“, tijela kojeg čine načelnici Općina Lovas, Tovarnik i Tompojevci te predstavnici PGP Tovarnik, na čelu sa načelnikom postaje. U skladu sa ulogom ovog tijela, na sastanku se raspravljalo o prevenciji svih potencijalnih negativnih pojava koje ugrožavaju sigurnost građana, s posebnim naglaskom na vršnjačko nasilje, pojave vnadalizma, neprimjerenog gospodarenja otpadom i slično. Predsjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta Tanja Cirba, pozdravila je u uvodu sve nazočne: kolege načelnike Općine Tovarnik i Tompojevci Anđelka Dobročinca i Milana Grubača, zamjenika načelnika PGP Tovarnik Marka Andabaka sa suradnicima, inspektora za zaštitu gosp. Petrića kao i ravnatelja i ravnateljice Osnovnih škola Lovas, Tovarnik, Ilača i Čakovci. Nazočni ravnatelji spomenutih škola aktivno se se uključili u raspravu te je donesen zaključak o daljnjim aktivnostima na prevenciji nasilja među djecom, s posebnim naglaskom na suradnju s roditeljima. Pored navedenog, doneseni su zaključci i o daljnjim aktivnostima na edukaciji, informiranju i preveniranju radi postizanja što višeg stupnja sigurnosti na predmetnom području.