Lovaski vrtićanci su ove godine, na blagdan sv. Nikole, čini se imali sreće: taj njihov dobri svetac i zaštitnik, unatoč brojnim mjestima gdje treba doći, stigao je i u Lovas. Njegov vjerni prijatelj, strašni Krampus, nije imao potrebe dolaziti, budući da su sva dječica bila dobra. Stoga je prosjedi, bradati djedica sam podijelio darove dječici, a ona su mu zauzvrat otpjevala veselu pjesmicu. U nabavci darova djedici, koji treba darivati jako puno dobre dječice, pomogla je Općina Lovas.