Nakon završenih trening programa "Financijski menadžment", "Izvori financiranja" i "Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem" koji su održani u sklopu projekta FED CCNET, financiranog u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014.-2020., održana je svečana dodjela certifikata polaznicima.

Dodjela je održana na Waterbusu uz plovidbu Dunavom.

Polaznicima su certifikate uručili gosp. Marijan Kuprešak, koji je provodio edukacije i gđa. Tanja Cirba, načelnica Općine Lovas.

Projekt prekogranične suradnje FED CCNET – “Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks” u prijevodu “Poticanje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj poslovnih centara za kompetentnost i mreža” provodi Općina Lovas kao vodeći partner. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok.