Ukupno 413 spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada – kanti za plastiku žute boje, volumena 120 l, pristiglo je ovih dana u Lovas. Nastavak je to projekta financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u iznosu od 85%, dok će preostalih 15% biti financirano sredstvima općinskog proračuna.

Kroz ovaj projekt nabavljene su i, kako smo već pisali, plavi spremnici za odvojeno prikupljanje papira (413 komada) kao i 12 kontejnera zapremine 1100 l za „zelene otoke“. U narednom periodu, kada se izvrši i formalni prijenos vlasništva nad spremnicima između Fonda i Općine Lovas, isti će biti podijeljeni domaćinstvima, kako bi lakše odvajali otpad. Uspješnu prijavu projekta, temeljem Plana gospodarenja otpadom u Općini Lovas, izvršila je RA TINTL. Ovo je samo jedan u nizu ekoloških projekata kojim naš okoliš želimo čuvati od zagađenja i učiniti naša mjesta ljepšim i čišćim.