U Regionalnom poslovnom centru u Lovasu, dana 10. svibnja 2019. godine, održan je 2. Forum lokalnih akcijskih grupa Vukovarsko-srijemske županije. Forum je organizirao LAG Srijem u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, Uredom za međunarodnu suradnju TINTL i Općinom Lovas. Na Forumu su sudjelovali razvojni dionici Vukovarsko-srijemske županije, predstavnici okolnih jedinica lokalne samouprave, LAG-ovi s područja VSŽ, gosti iz LAG-a Baranja, LAG-a Podravina i LAG-a Vuka-Dunav, lokalni gospodarstvenici, saborski zastupnik g. Tomislav Panenić te brojni drugi gosti. Raspravljalo se o smjeru kojim je vođen lokalni razvoj, o problemima na terenu, poput: problematike oko novog Zakona o Vukovaru, Interventnih planova (uključen Grad Vukovar bez okolnih JLS-a), potreba za multifondovskim pristupom u radu LAG-ova, administrativna opterećenja, sporost evaluacije projekata, NUTS2 regije u RH. Na temelju rasprave o problemima donijeti su zaključci kojima se nastoje dati smjernice budućeg razvoja ruralnog područja u novom programskom razdoblju.