SIGURNOST NA INTERNETU

U Vijeća za prevenciju kriminaliteta „Srijem“ i Osnovne škole „Lovas“, 23. svibnja je u prostorijama lovaskog dječjeg vrtića održana radionica na temu „Sigurnost na internetu“ za sve učenike 7. i 8. razreda naše i okolnih škola iz Tovarnika, Ilače i Čakovaca.

Ideja za održavanje ovakvih radionica kreirana je na jednom od sastanaka članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta „Srijem“ kojeg čine djelatnici Postaje granične policije Tovarnik te načelnici općina Lovas, Tovarnik i Tompojevci. Svjesni opasnosti za djecu koje svakodnevno vrebaju na Internetu, a koje je vrlo teško izbjeći, članovi Vijeća odlučili su, u suradnji s ravnateljima škola, još jednom djelovati u svrhu prevencije te raditi na edukaciji odgovarajućeg uzrasta učenika.

Ovaj put, radionicu je održala psihologinja Martina Nikolić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka. Potaknuti činjenicom da je Internet postao dio svakodnevice djece i mladih, a gdje su često izloženi neprimjerenim sadržajima, još jednom je poslana poruka o važnosti opreza pri korištenju svih modernih komunikacijskih tehnologija. Učenici su pri tom educirani o temama elektroničkog nasilja, tj. kako se ponašati na mreži, kome se obratiti u slučaju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, kao i o ulozi aplikacije policije „Red Button“. Naročit naglasak stavljen je pri tom na opasnosti od lažnih profila, dijeljenja fotografija te pri korištenju različitih komunikacijskih aplikacija. Koliko im je bila interesantna ova edukacija, učenici su iskazali vrlo aktivnim sudjelovanjem i glasnim pljeskom na kraju.

Djelatnici PGP Tovarnik iskoristili su priliku te su na promotivnom štandu podijelili učenicima razne edukativne materijale. Kako bi poslali glasnu poruku „Stop nasilju“, učenici ovih četiri škola su na kraju, zajedno s policijskim službenicima, nacrtali svoju poruku, ovjekovječenu dronom iz visine.

Organizacija ovog hvalevrijednog događaja financirana je sredstvima proračuna Općine Lovas, s pozicije rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

T. Cirba