Kasne jesenske dane djelatnici općinskog komunalnog pogona i programa javnih radova iskoristili su za sadnju zelenih sadnica. Nastavljeno je popunjavanje našeg nadaleko poznatog i lijepog drvoreda breza na ulazu u naselje Lovas, a sade se sadnice i po ostalim ulicama. Nadamo se da će naša mjesta u proljeće biti još zelenija i ljepša.