OPĆINA LOVAS

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Općina Lovas, Ul. Ante Starčevića 5, 32237 Lovas, OIB: 06939947940, Internetska adresa: http:// www.lovas.hr , koju zastupa načelnica Općine Lovas Tanja Cirba, dipl. novinarka; kontakt: opcina-lovas1@vk.htnet.hr, tel.br.: 032/525-096

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

Registarski broj natječaja: 72-19/LO-AU/NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Sumještanima poginulim u Domovinskom ratu Općina Lovas želi odati počast gradnjom spomenika i uređenjem bivšeg minskog polja u Lovasu. Projekt provodi Općina Lovas u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Natječaj se provodi zbog složenosti zadatka koji je u realizaciji podijeljen u tri faze u skladu s mogućnostima financiranja te zbog značaja događaja u Lovasu na nacionalnom nivou kojeg treba dostojanstveno zabilježiti u prostoru kao trajno sjećanje.

Projektom se predviđa u konačnosti:

 • 1. faza za realizaciju / izgradnja spomenika svim žrtvama u Domovinskom ratu s područja Općine Lovas i neposredno parterno uređenje
 • 2. faza za realizaciju / hortikultura i parterno uređenje na cjelokupnoj površini čestice te definiranje info točaka i postavljanje info tabli
 • 3. faza anketno / izgradnja zgrade Interpretacijskog centra

Parcela nekadašnjeg minskog polja je katastarska čestica k.č. 1715 k.o. Lovas u vlasništvu Općine Lovas površine prema zemljišno knjižnom izvatku 16543 m2. Nalazi se na istočnoj granici sela Lovas uz prilaznu cestu Ulicu Josipa bana Jelačića (županijska cesta Ž-4174) sa njezine sjeverne strane.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivni su arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju i prema faznosti izvođenja. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Na natječaj, koji je trajao od 07.02.2019. god. do roka za predaju natječajnih radova 09.04.2019. god., zaprimljeno je ukupno 33 rada.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

 • Antonio Grgić, dipl.ing.arh.– predsjednik;
 • Tanja Cirba, načelnica općine Lovas, dipl. novinarka;
 • izv. prof. dr. art. Tihomir Matijević, akademski kipar;
 • Momir Pavletić mag.ing.prosp.arch., ovl. krajobrazni arh.;
 • Marija Kolar, dipl.ing.arh., ovl. arh.;
 • Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda:Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovl. arh.;
 • Tehnička komisija:Maja Kireta dipl.ing.arh., ovl. arh.;
 • Tajnica natječaja:Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovl. arh.

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 28.04.2019. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. Nagrada u neto iznosu 40.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 2:

AUTORI: Bernarda Silov dipl.ing.arh., Božica Dea Matasić red.prof.art., Kristina Rogić dipl.ing.arh., Davor Silov dipl.ing.arh.

II. Nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:

AUTORI: Lidija Luić-Kmezić, dipl.ing.arh., Karla Luić-Kmezić, Dorotea Garašić, Matej Kušević, Pavo Đukan, Adriana Šišul, Karlo Ris

III. Nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11:

AUTOR:BIRO projektni tim: Hrvoje Arbanas, Anita Elez, Saša Košuta, Mario Kralj, Dora Lončarić

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 1.600.000,00kn + PDV. Od tog iznosa:

 • 800.000,00 + PDV za izradu, transport i montažu spomenika i autorski honorar umjetnika koji izrađuje spomenik
 • 800.000,00 + PDV za parterno uređenje cijele parcele

Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja – zgrada Interpretacijskog centra, ni projekt vizualnih komunikacija odnosno dizajn sadržaja info tabli.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

tajnica natječaja