Na području Općine Lovas instalirana je bežična mreža WIFI4EU kojom je stanovništvu i posjetiteljima omogućen besplatni pristup internetu na vanjskim javnim prostorima na području Općine Lovas. Projekt WIFI4EU je financiran sredstvima Europske unije temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, kojim je Općini osigurano 15.000 eura. Prijavu na projekt uspješno je izvršila Razvojna agencija TINTL.
Provedbom projekta osiguran je visokokvalitetan besplatan pristup internetu za mještane Općine Lovas i posjetitelje preko 10 vanjskih pristupnih točaka.

Lokacije na kojima su pristupne točke postavljene su slijedeće: Zgrada Poljoprivredne zadruge Lovas, Katolička crkva u Opatovcu, Poslovna zona Lovas, Osnovna škola Lovas, Sportski centar Lovas, Dom kulture Opatovac, Lovački dom Lovas, Dječji vrtić Lovas, zgrada Općine Lovas I Vatrogasni dom Lovas.

Prijava na mrežu je jednostavna budući da nije potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju, potrebno je samo kliknuti Free Internet i Internet se može koristiti.
Želimo vam sigurno i produktivno surfanje!