vrijednosti 23.341,60 eura, od čega iznos od 18 tisuća eura financira Ministarstvo
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a ostatak je financiran sredstvima
proračuna Općine Lovas. Nastavljaju se i radovi na uređenju užeg središta naselja
Lovas, pripadajućih nogostupa, rasvjete i odvodnje vrijedni ukupno 76.396,01 eura.
Realizaciju ovog projekta financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
iznosom od 31 tusuću eura kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, dok će
ostatak biti financiran proračunskim sredstvima općine. U tijeku su i radovi na izgradnji
grobnica i uređenju groblja u Lovasu, koji su u potpunosti financiranI sredstvima
općinskog proračuna. Zahvaljujemo svima koji financijski podupiru provedbi naših
projekata, kojima poboljšavama kvalitetu uvjeta života i rada u našim mjestima, kao I
RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL koja u suradnji s općinskim službama uspješno priprema
i prijavljuje ove projekte.
T. Cirba