PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOVAS ZA 2021. GODINU