Programom demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas nastojimo poboljšati populacijsku sliku ovog našeg pograničnog područja. Program sadrži niz mjera, od kojih izdvajamo neke:

- Naknada troškova stanovanja za obitelji s petoro ili više malodobne djece ili djece koja se školuju. Naknadama se obiteljima s petoro djece isplaćuje u iznosu od 750,00 kn mjesečno, dok se obiteljima s većim brojem djece isplaćuje naknada u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno. U tu svrhu, u protekloj godini iz općinskog proračuna isplaćen je iznos od 31 tisuću kn.

- Naknada obiteljima s novorođenom djecom isplaćuje se u slijedećim iznosima: za prvo dijete u obitelji 7 tisuća kn, za drugo 8 tisuća kn, za treće 9 tisuća kn, a za četvrto i svako slijedeće dijete 12 tisuća kn. Iz općinskog proračunu za ovu mjeru je u protekloj godini isplaćen iznos od 59 tisuća kn.

- Sufinanciranje rada dječjeg vrtića Lovas – u rad dječjeg vrtića Općina Lovas je u prošloj godini uložila 260 tisuća kn, što čini 10% vlastitih prihoda proračuna. Vrtić djeluje u dvije grupe, koje pohađa cca 35 djece uzrasta od 3-7 godina. Cijena vrtića vrlo je prihvatljiva (360,00 kn/djetetu) dok treće i svako slijedeće dijete u obitelji ima besplatan vrtić. Općina financira i cjelogodišnji program „male škole“, koji je za sve buduće prvašiće u potpunosti besplatan. Kroz niz projekata financiranih EU i nacionalnim programima, vrtić je opremljen vrhunskom didaktičkom, športskom i inom potrebitom opremom, a sam objekt prošao je i energetsku obnovu. Trenutno smo pripremili projekt produženog rada vrtića s dodatnim aktivnostima (športske aktivnosti, učenje i engleskog jezika i sl.) koji je prijavljen za financiranje kroz Operativni program učinkovitih ljudskih potencijala 2014. – 2020, a vrijedan je ukupno 1.489.000,00 kn.

- Sufinanciranje vrtića za jaslički uzrast – budući da u lovaskom dječjem vrtiću nije uspostavljen jaslički program, roditeljima ili skrbnicima čija djeca program pohađaju u obližnjem Vukovaru, sufinancira se 50% troškova, za čega je u protekloj godini isplaćeno 13 tisuća kn.

- Nadalje, cijeli niz mjera pripremljen je i za učenike pa se tako svim učenicima osnovnoškolcima nabavljaju besplatni udžbenici i/ili radne bilježnice za čega je u 2020. godini utrošeno 42 tisuće kn, dok je 16 tisuća kn isplaćeno kao potpora za nabavku opreme za učenike prvih razreda. Pored navedenog, za zainteresirane učenike općina organizira i financira „malu školu nogometa“, „malu školu tambure“ , „malu školu tenisa“ te sufinancira „školu plivanja“.

- Učenicima srednjoškolcima sufinancira se prijevoz do škole, bez obzira na lokaciju te je u tu svrhu utrošen iznos od 17 tisuća kn.

- Svi redovni studenti s područja Općine Lovas, temeljem javnog natječaja, ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 750,00 kn mjesečno, kroz 10 mjeseci u godini. Na ime stipendija tijekom prošle akademske godine isplaćen je iznos od 38 tisuća kn. Programom su predviđene i potpore za poticanje školovanja na poslijediplomskim studijima te u okviru ove mjere korisnik može jednom u tijeku poslijediplomskog studija primiti potporu u iznosu od maksimalno 20 tisuća kn.

- Program demografskih mjera predviđa i potpore novoosnovanim obiteljima prilikom stambenog zbrinjavanja na području Općine Lovas prilikom kupovine prve nekretnine za stanovanje na podruju općine , odnosno kupovine prvog građevinskog zemljišta za izgradnju stambene nekretnine u iznosu od 15 tisuća kn/ po obitelji. Tijekom protekle godine odobren je i isplaćen jedan takav zahtjev.

Pored navedenih mjera, Općina Lovas mlade obitelji smješta u objekte (kuće i stanove) u vlasništvu općine bez naknade za najam.