Zakonom o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18 propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, u sklopu koje djeluje Centar za tlo koji ima status referentnog laboratorija za ispitivanje plodnosti tla i osim što odrađuje analize za sve propisane parametre ima zadaću kontrole provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

U suradnji s Centrom za tlo, Općina Lovas prikuplja i objedinjuje zahtjeve zainteresiranih korisnika s ciljem kako bi se postigla što povoljnija ponuda.

Također, Općina Lovas Programom potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2019. godinu predviđa sufinanciranje analize tla u visini do 50% troškova, odnosno najviše do 1.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjev za uzimanje uzoraka, analizu tla i preporuku za gnojidbu možete preuzeti na Internet stranici (lovas.hr) ili u uredu Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas), zatim ispunjen vratiti elektoničkom poštom na adresu: info@lovas.hr, regularnom poštom ili osobno u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5.

Za dodatna pojašnjenja slobodno se obratite u Općinu Lovas na prethodno navedene kontakte ili na br. tel: 032/525-096.

Korisni linkovi:

https://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu;

http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-metodologiji-za-pracenje-stanja-poljoprivrednog-zemljista-vazeci-tekst-nn-br;