Općina Lovas je donijela Program zaštite divljači Općine Lovas za razdoblje 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2029. godine. Programom je određeno donošenje Protokola o postupanju s divljim životinjama unutar naselja te su isti potpisali nositelji Protokola: Općinska načelnica, gđa. Tanja Cirba, stručna osoba za provedbu Programa, g. Krunoslav Buhač, načelnik Policijske postaje Tovarnik, g. Pero Ružolčić te provoditelj Programa predsjednik LU „SOKOL“ OPĆINA LOVAS, g. Zdenko Bistrović.

Protokolom je uređeno postupanje u slučaju provođenja mjera za sprečavanje šteta od divljači uz istovremenu najveću mogući zaštitu divljači prvenstveno vodeći računa o osjećaju sigurnosti stanovnika Općine Lovas, a isti se može pronaći na poveznici: https://www.lovas.hr/vijest/protokol-za-postupanje-prilikom-uklanjanja-divljaci-sa-povrsina-na-kojima-je-zabranjeno-ustanovljavanje-lovista-na-podrucju-opcine-lovas/