OBAVIJEST

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

zadnji odvoz komunalnog otpada

i povlačenje svojih spremnika

vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

Istog dana će tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) dijeliti nove spremnike. Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.