U organizaciji Udruge žena “Žena za sve” Lovas, u lovaskom Centru kompetencija održano
je predavanje pod nazivom “Prevencija ranog otkrivanja raka dojke”. Cilj predavanja je
osvijestiti žene oko sebe, promicati zdravlje žena, potaknuti nas da se brinemo o sebi i svome
zdravlju. Sve smo jednako važne i jedinstvene. Ovim predavanjem smo pružili edukaciju
ženama o važnosti samopregleda dojki - kako pravodobno otkrivanje promjena na dojci
spašava život. Ženama je pružena edukacija te demonstracija kako se vrši samopregled dojki,
koji su mogle i isprobati na modelu uz savjete i pomoć stručnih osoba. Veliko hvala dr. Mariu
Begoviću koji nas je obogatio za jedno iskustvo više te se zahvaljujem Klubu žena liječenih
na dojci Vukovar - Liga protiv raka Vukovar na odličnoj suradnji te se nadam nastavku
suradnje. Zahvaljujem se Općini Lovas koja nam je velikodušno odlučila biti sponzor za
održavanje ovog događaja.
I ne zaboravite: "Hrabre, snažne i predivne žene poput tebe čine svijet ljepšim mjestom!"
Josipa Grčanac