Ministarstvo obrane poziva sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Općine Lovas, poradi uvođenja u vojnu evidenciju, koje će se vršiti u Vukovaru u prostorijama Odsjeka za poslove obrane Vukovar, L. Ružičke 1, dana 03., 04. i 05. travnja 2019. godine od 09,00 do 14,00 sati.