Još uvijek se možete prijaviti na sveobuhvatan trening program „FINANCIJSKI MENADŽMENT“, ,,IZVORE FINANCIRANJA” i ,,START UP-PODUZEĆA”.

Obuke se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za Financijski menadžment, Izvore financiranja i Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem.

Trening program održava se u prostorijama Centra kompetencija u opremljenoj učionici, na adresi Ljudevita Gaja 2 u Lovasu.

Obuka je besplatna za sve polaznike.

Više informacija možete dobiti putem e-maila nicolina.lovas@gmail.com ili osobnim dolaskom u Centar kompetencija. Kontakt osoba je Nikolina Badanjak.