Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne i opće poslove u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

Detaljnije u dokumentu u privitku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA