Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika i zamjenika ravnatelja za pripremu i provedbu projekata u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

Detaljnije u dokumentu u privitku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA