Dana 08. ožujka u vijećnici Općine Lovas općinska načelnica Tanja Cirba potpisala je Ugovore s predsjednicima udruga za financiranje programa i projekata udruga na području općine za 2021. godinu. Temeljem Javnog poziva i prijave projekata od strane udruga, ugovoreni su slijedeći iznosi:

 • Športsko-ribolovnom klubu „Opatovac“ iz Opatovca - 19.000,00 kn za projekt financiranja rada udruge;

 • Športsko-ribolovnoj udruzi „Lovas“ Lovas – 18.000,00 kn za projekt financiranja rada udruge;

 • Udruzi vinogradara i vinara „Srijem“ Lovas – 13.000,00 kn za programe prekogranične suradnje, studijska putovanja, sajmove, edukacije i izložbu vina;

 • KUD-u „I. G. Kovačić“ Lovas – 42.000,00 kn za redovne aktivnosti KUD-a, kupnju nošnji, popravak i nabavu oprema za tambure te održavanje manifestacije Miholjsko kolo;

 • Udruzi umirovljenika Općine Lovas – 10.000,00 kn za aktivnosti umirovljenika;

 • Športskom nogometnom klubu „Lovas“ – 91.000,00 kn - za razvoj i promicanje športa u kategorijama – mlađi pioniri, limači, seniori i veterani;

 • Lovačkoj udruzi „Sokol“ – 17.000,00 kn – za organiziranje i sudjelovanje na edukacijama i manifestacijama te nabavku i postavljanje opreme za hlađenje u hladnjači;

 • Teniskom klubu Borovo naselje, podružnica Lovas – 30.000,00 kn – za organizaciju škole tenisa;

 • Stolnoteniskom klubu „Opatovac“ iz Opatovca – 9.000,00 kn za razvoj stolnoteniskog sporta;

 • Udruzi „Klaster proizvođača orašastih plodova“ Lovas - 13.500,00 kn za sajmove, edukacije i promidžbe;

 • Udruzi „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije„ Lovas – 13.500,00 kn za organizaciju sajmova, edukacije i promidžbe.

Nadamo se da će epidemiološka situacija ove godine biti nešto povoljnija te da će udruge uspjeti realizirati svoje programe i projekte na korist svoga članstva, ali i svih mještana Općine Lovas. Posebno nas raduju aktivnosti udruga namijenjene najmlađim članovima, poput škole tenisa, male škole nogometa, malih ribiča, tamburaša, folkloraša i vatrogasaca i sl., koje potiču naše juniore na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.