Jučer je u općinskoj vijećnici načelnica Tanja Cirba s predstavnicima udruga potpisala Ugovore o financijskoj potpori programima i projektima udruga koje djeluju na području Općine Lovas. Za rad udruga – ŠRU „Lovas“, ŠRK „Opatovac“, Udruga vinogradara i vinara „Srijem“, Udruga „Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda“, Udruga „Klaster proizvođača orašastih plodova“, Udruga mladih Općine Lovas, KUD „I. G. Kovačić“ Lovas, STK „Opatovac“, Udruga umirovljenika Općine Lovas, Udruga „Samo pozitiva“, ŠNK „Lovas“ i Lovačka udruga „Sokol“ potpisano je ukupno 264 tisuće kn.

Iz općinskog proračuna, tijekom 2020. godine, biti će (su)financirani svi prijavljeni projekti, s ciljem unapređenja i poboljšanja kvalitete civilnog života, ali i rada udruga koje djeluju u sektoru poljoprivrede.