Jučer je potpisan Sporazum o sufinanciranju školske prehrane za učenike Osnovne škole "Lovas" koji su zadovoljili propisane osnovne i dodatne kriterije. Ovim Sporazumom veliki broj učenika imat će besplatnu školsku prehranu koju će sufinancirati Općina Lovas i Vukovarsko-srijemsk županija.Općina Lovas i kroz ovu dodatnu mjeru nastoji voditi brigu o demografiji, ulaganju u obrazovanje i odgoj te pokazujemo da su brojne mjere u provedbi kao i značajna materijalna sredstva koja se izdvajaju iz općinskog proračuna u te svrhe.