Popis primljenih kandidatkinja u projekt Zaželi – Općina Lovas, faza III

Temeljem Javnog poziva (KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 2196/17-02/22-1) objavljenog 17. studenog 2022. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas, faza III-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimljene su sveukupno 4 prijave. Nakon sjednice Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Lovas, faza III, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  1. Marija Turkalj
  2. Sofia Popelnytska