Općina Lovas objavljuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju cisterne u vlasništvu Općine Lovas. Detalje javnog natječaja možete pročitati na poveznici.

Zainteresirane osobe trebaju ispuniti popratni Obrazac koji se prilaže uz ponudu i potrebnu dokumentaciju iz Ponovljenog javnog natječaja.