Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lovas za 2021. godinu