Nakon dugogodišnje pripreme projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvorilo je Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 48.300.000,00 kn, od čega je 85% (41.055.000,00 kn) osigurano iz sredstava Europske unije - Kohezijskog fonda, dok je 15%, odnosno 7.245.000,00 kn osigurano iz državnog proračuna.

Cilj ovog projekta, koji će značajno pripomoći razvoju ovog kraja, je povećanje sigurnosti na unutarnjim vodnim putovima rijeke Dunav izgradnjom zimske luke za privez do 23 broda. Projektom je predviđeno čišćenje akvatorija, izgradnja obaloutvrde i sidrenih blokova zimovnika s uređenjem radnog platoa, privezne elemente zimovnika te izgradnja zgrade čuvarnice s pripadnom infrastrukturom, kao i izgradnja prateće infrastrukture zimovnika.

Kako se radi o vrlo skupom i zahtjevnom projektu, zahvaljujemo svima onima koji su doprinijeli njegovoj skoroj realizaciji: Agenciji za plovne putove, Ministarstvu mora , prometa i infrastrukture, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Razvojnog agenciji Vukovarsko-srijemske županije i Razvojnoj agenciji TINTL.