OSIGURANO GOTOVO 34 TISUĆE EURA ZA PROJEKTE I PROGRAME UDRUGA

Dana 16. ožujka 2023. godine u općinskoj vijećnici u Lovasu okupili su se predstavnici udruga građana, kako bi potpisali Ugovore o financiranju programa i projekata udruga na području Općine Lovas za 2023. godinu. Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa pristiglih na Javni natječaj, ugovore je potpisala općinska načelnica Tanja Cirba. U 2023. godini, u općinskom proračunu osigurano je ukupno 33.978 EUR kojima će se financirati projekti udruga u raznim područjima - kultura, šport, mladi, poljoprivreda i dr., izvijestila je načelnica.

T.C.