Slijedom naloga Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, dužni smo ograničiti rad sa strankama u uredima Općine Lovas. Stoga se stranke djelatnicima Općine Lovas mogu javljati isključivo putem telefona: 032/525-096 ili maila: info@lovas.hr. U nužnim ili hitnim slučajevima, stranke prima isključivo Općinska načelnica, svakim radnim danom od 09,00 - 11,00 sati, uz prethodnu telefonsku narudžbu. Zahvaljujemo na razumijevanju.