Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtića.

Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 31. svibnja do 09. lipnja 2023. godine s naznakom „za – oglas – ne otvaraj“.

Detaljnije o uvjetima rada možete pročitati na:

burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx