Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

- viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 2 izvršitelja, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, sa naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent na projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.