Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

- viši referent – voditelj Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše 8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

- referent – operativni asistent Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše 8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca,

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Za Oglas – viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ / referent – operativni asistent Projekta „Zaželi Program zapošljavanja žena, faza III ” (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.