Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) dana 06. prosinca 2022. godine Općinska načelnica Općine Lovas raspisuje Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.