ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA ŠRU LOVAS

U subotu 13.05. u prostorijama udruge održana je redovna izvještajna godišnja skupština ŠRU"LOVAS". Poslije usvajanja dnevnog reda predsjednik je podnio izviješće o radu udruge u protekloj 2022.g kao i financijsko izviješće u istoj, a koju smo završili sa pozitivnom bilancom. Po ostalim točkama predstavljen je plan rada i financijski okvir za tekuću 2023.g., koji je jednoglasno prihvaćen. Na skupštini je prisustvovala i načelnica općine Lovas gđa. Tanja Cirba koja se zahvalila članovima na radu, naglasivši brigu o okolišu, rad s mladima i učestvovanje u projektima od javnog interesa naše općine. Od gostiju su još nazočili Katica Krpan knjigovođa i Vlado Krpan ispred udruge umirovljenika. Zahvaljujem se članovima na odazivu i našim kuharima. Druženje je nastavljeno uz neizostavan fiš! Do iduće godine, Bistro!

M. Kesegić