Predsjednik Općinskog vijeća, Stjepan Milas sazvao je drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lovas, odnosno prvu radnu nakon konstituiranja.

Sjednica je održana 08. srpnja 2021. godine, a na sjednici je usvojeno Izvršenje Proračuna Općine Lovas za 2020. godinu, kao i Odluka o raspodjeli rezultata. Također je imenovano Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Lovas, kako i Odluka o raspisivanju natječaja. Osam dana nakon objave Odluke o raspisivanju natječaja u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, raspisat će se natječaj koji će biti otvoren 30 dana.

Na sjednici je Općinska načelnica, gđa Tanja Cirba izvršila zakonsku obvezu te podnijela polugodišnje izvješće o radu (za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine). Također je formiran Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas. Nakon formiranja, Odbor može raspisati Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas 2021. godine. Javni poziv će, prema Odluci o javnim priznanjima Općine Lovas, biti otvoren do kraja kolovoza. Pozvani su svi prisutni da se podnesu svoje prijedloge te da isto prenesu svim zainteresiranim mještanima Općine.

Općina Lovas je naručila sudskog vještaka za procjenu nekretnina u svrhu izrade iste za tzv. mehaničku radionu Aratora d.o.o. Po izradi procjene, omogućeno je prihvatiti ponudu tvrtke Arator d.o.o. (650.000 kn) budući da je vrijednost nekretnine procjenjena na 1.073.000,00 kn.

Na samom kraju sjednice Općinska načelnica je po običaju izvjestila o aktivnostima Općine Lovas od posljednje održane radne sjednice Općine Lovas.