U Lovasu je dana 15. lipnja održana konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Lovas. Nakon izbora Mandatne komisije, predsjednik Ivan Balić podnio je Izvješće o provedenim izborima. Sjednicom je nastavio predsjedavati prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno vijećnik Stjepan Milas. Nakon svečane prisege vijećnika izabran je sastav Odbora za izbor i imenovanja, a većinom glasova je za predsjednika Općinskog vijeća izabran Stjepan Milas i za potpredsjednika Ivan Balić. Predsjednik i potpredsjednik su se zahvalili na podršci te izrazili želju za budućim uspješnim radom, osvrnuvši se na nove mlade članove Općinskog vijeća.

Po iscrpljenju dnevnog reda predsjednik je predložio nadopunu dnevnog reda te su izabrani Odbor za Statut i Poslovnik kao i Odbor za Proračun i financije. Nakon usvojenih odluka oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Predsjednik Općinskog vijeća, Stjepan Milas još jednom se zahvalio i zatvorio sjednicu.

Općinski vijećnici Općine Lovas su:

Stjepan Milas

Ivan Balić

Ana-Marija Krizmanić

Jelenko Vlajčić

Mirko Dražić

Mario Peulić

Tomislav Pole

Davor Luketić

Sanja Antolović