U prostorijama općinske vijećnice u Lovasu u srijedu 07. veljače 2024. godnie. djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Lovas održali su edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Edukacije su održane s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama (potresa, požara, poplava, nuklearne nesreće ili nesreće s opasnim tvarima) i važnim mjerama prevencije te mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite.

Sudionici su upoznati s sustavom civilne zaštite, mjerama i aktivnostima koje se provode, te sa svojim pravima i obvezama i što trebaju činiti prije, za vrijeme i po završetku nesreće.