Dana 08. srpnja održana je dvadeset i osma po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas, posljednja prije ljetne stanke. Nakon aktualnog sata koji je prošao bez primjedbi, vijećnici su usvojili Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas. Temeljem zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, poništen je Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske pa će na idućoj sjednici, a nakon provedenog javnog uvida, vijećnicima biti predložen novi Program. Usvojeno je i novo, nadopunjeno, izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Jednoglasno je usvojena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na Javnom natječaju za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas, temeljem Zakona o zadrugama, a usvojene je i odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Lovas. Nakon provedenog javnog poziva, imenovani su i članova Savjeta mladih. Na sjednici je odlučeno i o provedbi projekta „Opatovac – seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini“. Nakon što je iscrpljen dnevni red, općinska načelnica Tanja Cirba podrobno je izvijestila vijećnike o trenutnim aktivnostima i projektima, što su isti također jednoglasno usvojili.