Dana 11. prosinca, na poziv predsjednika Stjepana Milasa, održana je 23. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas. Nakon aktualnog sata, usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lovas u 2019. godini kojom je utvrđeno kako su doneseni planski dokumenti, ustrojen je tim civilne zaštite te je DVD Lovas nabavio i opremio kombi putničko vozilo sredstvima iz Proračuna Općine Lovas. Jednoglasno je usvojena i odluka da se u idućoj godini ažuriraju planski dokumenti kako i podaci o pripadnicima tima Civilne zaštite te je određeno financiranje sustava civilne zaštite za iduću godinu (Stožer i postrojbe civilne zaštite 16.000 kn, DVD Lovas 110.000 kn, Crveni križ Vukovar 2.000 kn te HGSS 2.000 kn). Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite usklađena je s novim zakonom.

Raspravilo se o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovas za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te o odluci za raspoređivanje sredstava za 2020. godinu. Donesena je i odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovas. Izmjenjen je Program potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2019. godinu, kako bi se poljoprivrednicima omogućilo povlačenje više sredstava budući da su sredstva iskorištena u vrlo malom iznosu. Općinska načelnica Tanja Cirba je podnijela Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, koje je, kao i sve druge odluke, usvojeno jednoglasno. Usvojen je i Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu, a nastavno na taj program usvojen je i Program potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2020. godinu. Nastavno na novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda usvojen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda te Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Komunalije d.o.o. Ilok su kao investitor ulaganja zatražili od Općinskog vijeća suglasnost na sufinanciranje Programa radova za 2020. godinu zaštita voda na području Općine Lovas te na sufinanciranje Programa radova za 2020. godinu vodoopskrba na području Općine Lovas u iznosu od 10%. vijeće je usvojilo prijedloge provedbe slijedećih projekata:

  • WIFI4EU – uspostava hotspot-ova na području Lovasa i Opatovca,
  • Izgradnja spomenika na minskom polju,
  • Izgradnja nerazvrstane ceste u naselju Opatovac (k.č.br. 688) – projekt se planira prijaviti na neki od budućih natječaja za sufinanciranje,
  • INER – projekt prekogranične suradnje s BiH i Crnom Gorom, kojim bi se uspostavila sunčana elektrana u Lovasu.

Posljednja točka na Sjednici bilo je načelnicino izvješće o aktivnostima Općine Lovas od posljednje Sjednice. Načelnica je pristne izvjestila kako su i 22. Miholjski dani uspješno organizirani i provedeni. Započeli su radovi na građenju vodnih građevina na području aglomeracije Lovas i obnove državne ceste DC 2 u vrijednosti od 12 milijuna kn s učešćem Općine Lovas od 10%. radovi će se raditi tokom cijele 2020. godine.

S poštovanjem i zahvalnošću prema svim žrtvama obilježene su sve tužne obljetnice na području Općine Lovas – dan pada Lovasa, dan pada Opatovca, obljetnica stradavanja žrtava na minskom polju. Uspješno je započeo Program male škole u listopadu, Općina redovno financira sve troškove Vrtića i Male škole. S obzirom na broj djece, zaposlena je još jedna teta na pola radnog vremena koja provodi Program male škole.

Okončani su radovi na nerazvrstanoj cesti prema groblju u Opatovcu, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prijavljen je zahtjev za plaćanje u iznosu od 330 tis kn, a VSŽ je projekt sufinancirala s 40 tis kn. Završen je i projekt izgradnje potpornog zida u Lovasu, vrijednosti 440 tis kn, od čega MRRFEU sufinancira 150 tis kn te VSŽ 200 tis kn. Javio se problem nastavka odvodnje u ul. K. Tomislava nakon potpornog zida, u tijeku je sanacija problema.

Projekt FED CCNET ide svojim tijekom, u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji zgrade centra kompetencija. Projekt Mladi u poljoprivredi – budućnost provodi edukacije za mlade nezaposlene koji se žele baviti poljoprivredom. Edukacije provodi Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, uspostavit će se 3 plastenika za proizvodnju povrća. Projekt ZAŽELI također teče bez problema, ali uskoro završava te će usred zime korisnoci ostati bez usluge. Država nema rješenja, apelirali smo na sve strane (MRRFEU, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). Općina će zadržati barem jednu osobu nakon provedbe projekta kako najugroženiji stanovnici ne bi ostali bez ikakve pomoći. Jednom tjedno održava se kolegij projekata, odlična suradnja s RA TINTL i ravnateljem Markešićem na čelu, koji pokušava iznači i rješenje za problem prestanka projekta ZAŽELI. Načelnica iskoristila priliku zahvalit se i čestitati Markešiću i njegovom timu na uspješnim pripremama i realizaciji brojnih projekata. RA TINTL je odradio i pripremu projekta Općine Lovas Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim bi se sufinancirao rad Dječjeg vrtića Bajka sa 214 tis kn u 2020. godini.

Prema informacijama od Doma zdravlja Vukovar, provedeno je sudsko vještačenje kuće u Opatovcu koju bi DZ nagodinu kupio i prenamjenio u ambulantu jer trenutna lokacija ambulante se nalazi u iznimno lošem stanju. Objavljeno je javno savjetovanje za Proračun OL za iduću godinu, a predlaže se usvajanje na idućoj sjednici, oko 23. prosinca.

Nakon što su se 18. studenog žrtvi grada Vukovara poklonili u koloni sjećanja, pripadnici Hrvatske ratne mornarice posjetili su Lovas zajedno s brigadirom Zvonimirom Šafarikom. Općina Lovas je u aranžamanu Agro-klastera, a na poziv i u organizaciji tvrtke Apfel predstavila domaće lokalne proizvode u Makarskoj. Tvrtka Apfel je podmirila sve troškove, a u svojim dućanima prodaju proizvode naših OPG-a. Komunalni pogon je završio poslove pripreme na tzv. Kući Lovrić za potrebe rekonstrukcije te sada rade na izgradnji grobnica na groblju u Opatovcu, sade sadnice, pripremili su ogrjevno drvo za potrebite itd. Završen je program Javnih radova, zbog velikog obima posla privremeno su zaposlene dvije osobe u komunalnom pogonu. Napokon je upotpunjeno upražnjeno radno mjesto bageriste koji je nedostajao i zbog čega su poslovi komunalnog pogona bili u zaostatku. Također je time mladi mještanin zadržan na području Općine Lovas. Sastao se Odbor za poljoprivredu gdje su pripremljeni dokumenti iz resora poljoprivrede za ovu Sjednicu. Također su doneseni prijedlozii za isplatu potpora u poljoprivredi. Započela je manifestacija Advent u Općini Lovas – iznimno bogat program u oba naselja, sve aktivnosti financijski podržava Općina. Naručeni su poklon paketi za stare i nemoćne mještane u Lovasu i Opatovcu kao i za one koji su u domovima, zatim za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, za obitelji s petero i više djece te za osobe slabijeg imovinskog stanja.