Dana 10. srpnja, održana je 21. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas. Nakon aktualnog sata, koji je prošao bez primjedbi, donesena je nova odluka o komunalnom redu i odluka o komunalnim djelatnostima koje su usklađene s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu te je prema novom Zakonu donesena i Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara.

LAG Srijem je dana 17. lipnja 2019. godine objavio 2. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem te je odlučeno da Općina Lovas prijavi projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta na Dolu u Lovasu. vrijednost projekta se procijenjuje na cca 320 tisuća kn, a u 100% iznosu financira LAG Srijem.

Budući da je službenica za informiranje na porodiljnom dopustu, za novu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama jednoglasno je prihvaćena Mirka Latas. Budući da će se nadolazeće školske godine nabavljati udžbenici osnovnoškolskim učenicima sredstvima Državog Proračuna, sredstva namjenjena za tu svrhu u Proračunu Općine Lovas prenamijenjena su odlukom Vijeća za nabavku radnih bilježnica za sve učenike OŠ Lovas.

S obzirom kako posrednička tijela u provedbi EU projekata imaju kadrovskih nedostataka te je iznimno usporena provjera postupaka javne nabave, uvelike kasne isplate zahtjeva za nadoknadu sredstava. Stoga je Vijeće donijelo odluku da se sredstva za plaćanje duga za radove za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića „Bajka“ Lovas i da se sredstva za potrebe isplate plaća za projekt „ZAŽELI – Općina Lovas“ namaknu sredstvima ostvarenim prodajom plinske mreže. Po uplati sredstava od strane posredničkih tijela ista će se vratiti u Proračun Općine Lovas.

Pred kraj sjednice načelnica Cirba je obavijestila nazočne o aktivnostima Općine od posljednje sjednice. Rekla je kako se uskoro očekuje tretiranje komaraca iz aviona na području svih okolnih jedinica lokalne samouprave. Osigurano je 12,3 mil kn za provedbu obnove državne ceste kroz Opatovac te rekonstrukciju vodovoda ispod te ceste i provlačenje infrastrukture za kanalizaciju. Uskoro će se provesti postupak javne nabave za dokumentaciju za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Dom zdravlja Vukovar će otkupiti kuću u Opatovcu kako bi se preselila ambulanta koja je trenutno u lošem stanju. Proveden je postupak javne nabave za rekonstrukciju potpornog zida u ul Stjepana Radića u Lovasu. odabrana je najpovoljnija ponuda u iznosu od cca 440 tisuća kn. Tražit će se Ministrastvo regionalnoga razvoja da sufinancira rekonstrukciju državne ceste te vodovodne mreže i kanalizacije ispod državne ceste u Opatovcu. Odlukom općinske načelnice Klasteru proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije isplaćena je potpora u iznosu od 5 tisuća kn, a za potrebu sufinanciranja nabavke stroja za otkoštavanje i pasiranje voća. Potpora u iznosu od 4,2 tisuće kn isplaćena je Klasteru proizvođača orašastih plodova za potrebe nabavke stroja za drobljenje plodova. Ministarstvo poljoprivrede je bilo u posjeti Općini Lovas, tema sastanka je bila raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Očekuje se potpora Vijeća za potpisivanje aneksa ugovora s tvrtkom Vupik plus d.o.o. budući da je načelnica dužna isti potpisati temeljem zakonskih odredbi. Otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja do 01. kolovoza 2019. uspješno je završila školska godina 2018./2019., uskoro završava i vrtićka godina. Općina je uspješno isfinancirala sve potrebe OŠ Lovas i Dječjeg vrtića „Bajka“. U periodu kada djeca ne pohađaju vrtić (druga polovica kolovoza) organizirat će se detaljno čišćenje vrtića i pripremni radovi za početak iduće godine. Provedba projekta prekogranične suradnje FED CCNET započinje 15. srpnja 2019. godine.